Зодии и характер - Близнаци

Зодии и характер

    При това положение на Слънцето, осъзнаването се постига, когато се търси изява в общуването, формира се самосъзнание, стремящо се към познание.

       
   Интелигентността е качество, което трябва да бъде развито при това положение, защото така се гарантира лесната изява на талантите. При посредническите контакти се създават оптимални възможности за изява.
   Независимо дали индивида ще се насочи към журналистика, търговия, образование или секретарска дейност, това положение на Слънцето, гарантира възможност за предаване на информация. В този процес на предаване на идеи и информация проличава истинската същност на индивида и той може да се самоопредели.
  Чувството за хумор, красотата, контактността и лекотата за намиране на общ език с всеки, са даденост, която помага при даване на идеи. Независимо от сферата, в която попада индивида, той може да се справи с необходимостта от превеждане на достъпен език, на поставените цели и идеи.  Ролята на буфер, която Слънцето в Близнаци определя, в никои случай не може да се счита като лоша или добра, а на нея трябва да се гледа като на възможност и отправна точка в осъзнаването.
   Много подходящи за личното осъзнаване са сферите, свързани с образованието, писането, търговията, рекламата, общуването, посредничеството, секретарството и всяка зона, в която е необходима бързина, съобразителност и рефлекс.
     
     Основната задача на индивида със Слънце в Близнаци е да постигне осъзнаване, като предава идеите. От една група на друга или от един човек към другите. В този процес се постига хармонична изява, която гарантира, че талантите на индивида ще бъдат проявени.

Следете своят хороскоп всеки ден в Bg-Astrology.net
Четете десетки заинтригуващи материали всяка седмица!
Изпращайте своите предложения и статии за публикуване на zona_ok@mail.bg
Астрошепот